Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

e - ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πέρα από το γνωστό σε όλους διαδικτυακό διάλογο (online forum chatting) το διαδίκτυο και η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργήσει το δικό του κίνημα διαμαρτυρίας και ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ αυξάνοντας τις δυνατότητές του (ενδυναμωμένος πολίτης-empowered citizen).

Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον τόπο και το ρυθμό ενημέρωσης και της παρέμβασής του, συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε βήμα διαλόγου ή παρουσιάζοντας τη δική του «εφημερίδα».

Η τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για να αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και ή ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται παγκοσμίως. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτελεί προϊόν αυτής της έκρηξης στον τομέα των πληροφοριών:

Η μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση,

η μετατροπή της ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο,

η σύγκρουση διαφορετικών
κοσμοαντιλήψεων,

η επεξεργασία και όχι απλή συσσώρευση στοιχείων

αποτελούν ευθύνη αυτών που μεσολαβούν σ’ αυτούς τους νέους παγκόσμιους χώρους.

Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουμε πρόσβαση, ενώ απαιτεί ενημερωμένο και ενασχολούμενο με τα κοινά σύνολο πολιτών.

Η ηλεκτρονική δημοκρατία στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

  • την ηλεκτρονική διαβούλευση και συμμετοχή
     (e-engagement / e-participation)

  • την ηλεκτρονική ψηφοφορία
      (e-voting).

Η έννοια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης περιλαμβάνει την εμπλοκή του πολίτη στα κοινά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και βασικά του διαδικτύου καθώς και άμεση και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Ο πολίτης/χρήστης, μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του και να παίρνει μέρος σε δημοσκοπήσεις, έρευνες, online ερωτηματολόγια ή και να προτείνει ο ίδιος θέματα προς συζήτηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου