Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Με τον όρο ψηφιακό ή τεχνολογικό αναλφαβητισµό εννοείται η έλλειψη γνώσης και ικανότητας χρήσης γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής (Η/Υ, ∆ιαδίκτυο) και των Τηλεπικοινωνιών (Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, κλπ).


Με άλλα λόγια κάποιος θεωρείται ψηφιακά αναλφάβητος όταν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει όλες εκείνες τις προκλήσεις που θα του παρουσιαστούν τόσο στην εργασία του, όσο και γενικότερα στην καθηµερινή του ζωή, ύστερα από την ένταξη των νέων τεχνολογιών και της ραγδαίας εξέλιξης τους, στον επαγγελµατικό και κοινωνικό του βίο (π.χ. να χρησιµοποιεί ικανοποιητικά τις µηχανές αναζήτησης, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες µέσω ίντερνετ, να µπορεί να κάνει οικονοµικές συναλλαγές µέσω διαδικτύου, κλπ).
Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει τοµέας στην καθηµερινότητα µας που να µην απαιτεί την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό φαίνεται, αν σκεφτεί κανείς, από ένα απλό παράδειγµα, όπως το ότι δεν υπάρχει επιχείρηση -µικρή ή µεγάλη- που να µην διαθέτει έστω και ένα υπολογιστή.


Πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα όµως είναι οι τράπεζες, η αστυνοµία, η εφορία κλπ, όπου ο καθένας έχει ένα “φάκελο”, είτε αυτός αφορά κάποιες οικονοµικές δραστηριότητες του καθενός, είτε προσωπικά στοιχεία, κλπ.

 Όποιος λοιπόν δεν έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις είτε λόγω άγνοιας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο µοιάζει µε αυτόν που δεν γνωρίζει στοιχειώδη γραφή και ανάγνωση, τον αναλφάβητο.

Αποτέλεσµα της απόκλισης που παρουσιάζεται ανάµεσα σε άτοµα ή οµάδες οι οποίες χρησιµοποιούν της Νέες Τεχνολογίες και σε εκείνα που έχουν άγνοια στη χρήση τους είναι να δηµιουργείται ένα Ψηφιακό Χάσµα.

EΡΓΑΣΙΑ (ομαδοσυνεργατική)
Να συντάξετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με στόχο να ερευνήστε το θέμα του ψηφιακού αναλφαβητισμού στο περιβάλλον σας. Απευθυνθείτε σε:
  1. μέλη της οικογένειάς σας αλλά και  του ευρύτερου συγγενικού σας περιβάλλοντος.
  2. Καθηγητές του σχολείου σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου