Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΟΤΗΤΑ 4


ΕΡΓΑΣΙΑ: αφού επεξεργαστείτε το υλικό που δίνεται παρακάτω (1-6) να γράψετε ένα κείμενο 100-150 λέξεων περίπου στο οποίο να εκφράζετε τις απόψεις σας για το εάν η Ε.Ε. έχει επιτύχει και εξακολουθεί να επιτυγχάνει σήμερα τους στόχους που έχει θέσει. Επιπλέον μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας για το τι θέλετε εσείς από την ΕΕ.ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2 


Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ζωές των νέων3
 (άρθρο από τον ημερήσιο Τύπο - σκεφτείτε έναν τίτλο που θα του ταίριαζε κατά τη γνώμη σας)


                Καθημερινά βιώνουμε τις προσπάθειες της χώρας μας να κατακτήσει μια ισότιμη θέση μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός, όπως όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν, αποτελεί μονόδρομο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από το να πετύχουμε, δηλαδή, να οικοδομήσουμε μια υγιή οικονομία, από το να παρακολουθούμε τις  τεχνολογικές εξελίξεις, από το να εξυγιάνουμε το δημόσιο τομέα, από το να δημιουργήσουμε κράτος ευέλικτο, χωρίς ωστόσο να υστερεί στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της φροντίδας προς τις ενδεείς οικονομικά και κοινωνικά κατηγορίες πολιτών. Μόνον έτσι θα πάψουμε να είμαστε και να χαρακτηριζόμαστε «ουραγοί της Ευρώπης» και «υπηρέτες των Ευρωπαίων».

                Η επίτευξη των στόχων σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τα ευρωπαϊκά οικονομικά μεγέθη δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Είναι και θέμα ουσίας. Διότι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών μακροπρόθεσμα, αλλά σε ορισμένους τομείς και μεσοπρόθεσμα, οδηγεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των υπηρεσιών, του κράτους πρόνοιας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους μας.

                Το όραμα, όμως, της Ενωμένης Ευρώπης δεν εξαντλείται στον οικονομικό τομέα. Δεν είναι μόνο όραμα σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα: θεσμών, αξιών, πολιτισμών. Είναι το όραμα της οικοδόμησης μιας ενιαίας Ευρώπης, όπου η παρουσία των συνόρων θα είναι ελάχιστα αισθητή. Οι λαοί, πέρα από τη δική τους ξεχωριστή εθνική συνείδηση, θα νιώθουν ότι έχουν μια κοινή πατρίδα, είναι πολίτες της Ευρώπης. Θα νιώθουν ότι είναι φορείς ενός ενιαίου πολιτισμού, κοινού γι’ όλους, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αυτού του πολύχρωμου, πλούσιου και λαμπερού ψηφιδωτού, όπου ο κάθε λαός τοποθετεί τη δική του ψηφίδα. Θα βιώνουν την Ευρώπη ως ενιαίο χώρο, ως σύνθετη ολότητα, ως χώρο συνάντησης και αλληλεπίδρασης πολιτισμών, που όλοι μαζί απαρτίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

                Πιστεύω πως η βάση και η αφετηρία για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η παιδεία. Γι’ αυτό και ο κύριος προσανατολισμός ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους πρέπει να κατατείνει στη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη εκπαίδευση, που θα του επιτρέπει να αποκτήσει ευρωπαϊκή συνείδηση και ευρύ τρόπο σκέψης. Θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ταχύτατες εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων, να είναι παραγωγικό και να προάγει τη γνώση και την έρευνα. Αυτοί πρέπει να είναι και οι κύριοι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών: αφ’ ενός να παρέχεται στους νέους μια γενική παιδεία υψηλού επιπέδου και αφ’ ετέρου να τους δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής επιστημονικής εξειδίκευσης, με επαρκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις ραγδαίες αλλαγές στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που σημειώνονται διεθνώς.
               
                Για την ευόδωση του ευρωπαϊκού οράματος, πιστεύω πως είναι καθοριστική η συνεισφορά των ανθρώπων της επιστήμης και των γραμμάτων, της πνευματικής ηγεσίας του τόπου. Οι άνθρωποι του πνεύματος μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος και γι’ αυτό μπορούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να ασκήσουν επιρροή στους πολιτικούς ηγέτες και να εργαστούν από κοινού για το ευρωπαϊκό όραμα.

                Για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα, είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων μας. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος, με τον τρόπο που σκέπτεται και δρα, βάζει καθημερινά από ένα μικρό λίθο για την ανύψωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Κ.Α. Δημόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών


4 


ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΕΛΥΤΗΣ: Ελλάδα- Ευρώπη

 5
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ

(σχεδιάγραμμα)

Στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία όλων των κρατών – μελών

Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης è Συνοχή και ενότητα

Διατήρηση πολιτικής σταθερότητας και ανάδειξη δημοκρατίας

Εδραίωση της ειρήνης στον ευρωπαϊκό χώρο

Συνεργασία μεταξύ των κρατών για αντιμετώπιση κοινών προβλημάτωνΛόγοι συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων:

Γνωριμία και επαφή με την ευρωπαϊκή πολυμορφία (γλώσσα, παράδοση, θρησκεία) και προσπάθεια εντοπισμού και ανάδειξης της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς (αγώνες για την ελευθερία, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινά ιστορικά βιώματα, κ.α).

Ανταλλαγή απόψεων και γόνιμη επικοινωνία για τα συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών σε διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση, περιβάλλον, αθλητισμός.

Συνεργασία και κοινή δράση απέναντι σε προβλήματα που απασχολούν τους νέους όλης της Ευρώπης (ρατσισμός, ναρκωτικά, ανεργία, κ.α).

Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και συναντήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ Comenius).

Ανάπτυξη φιλίας.Ελπίδες από την Ευρωπαϊκή ενοποίηση:

Καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων.

Ενίσχυση της οικονομίας των ασθενέστερων χωρών.

Από κοινού αντιμετώπιση των διακρατικών προβλημάτων.

Ενίσχυση της πίστης σε αρχές όπως ελευθερία, ισοτιμία, δημοκρατία και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεργασία σε όλους τους τομείς (επιστήμη, τέχνες κ.α).Φόβοι – κίνδυνοι από την Ευρωπαϊκή ενοποίηση:

Απώλεια εθνικής ταυτότητας και παραποίηση της ξεχωριστής μας φυσιογνωμίας èΜη τήρηση ηθών και εθίμων.

Παραφθορά της γλώσσας (εισροή ξενικών στοιχείων).

Παραγκωνισμός των αδύναμων χωρών και συνεταιρισμός των ισχυρών.

Αδράνεια και μη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων –> Αδιαφορία για την ευρωπαϊκή πορεία.

Ξενομανία

 6

“What I want from the European Union? ”
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου