Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΟΤΗΤΑ  3


ΕΡΓΑΣΙΑ:

Να συγκεντρώσετε διαφημίσεις ρούχων, αυτοκινήτων, και άλλων καταναλωτικών προϊόντων που συνδέονται με το ρόλο των φύλων (αντλήστε το υλικό σας από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τον Τύπο)

Παρατηρώντας το υλικό που συγκεντρώσατε θα μπορούσατε να οδηγηθείτε σε κάποια συμπεράσματα για το πώς παρουσιάζεται ο  ρόλος του άντρα και τις γυναίκας μέσα από τις διαφημίσεις που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας;
Πιστεύετε πως σχετίζονται οι διαφημίσεις των ΜΜΕ με τα στερεότυπα που έχουν επικρατήσει σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων;Να γράψετε ένα κείμενο έως 25 σειρές  με τίτλο: «Στερεότυπα φύλου και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» μέσω του Προγράμματος Επεξεργασίας Κειμένου καθώς και ένα πολυτροπικό κείμενο σε Πρόγραμμα Παρουσιάσεων το οποίο θα το εμπλουτίσετε με φωτογραφίες, βίντεο και τραγούδια σχετικά με το θέμα χρησιμοποιώντας και υπερσυνδέσμους όπου είναι πρακτικό. 

Η εργασία σας θα δημοσιευτεί στο ιστολόγιο του σχολείου μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου