Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

"Η διαφθορά της γλώσσας προκαλεί διασάλευση του λογικού" ..... ΠΛΑΤΩΝ

2 σχόλια: